O nás

Hlavnou črtou našich inscenácií je tragikomika, irónia, sarkazmus, ostrý humor a vlažná alternatíva, koketujúca s experimentom.  Nevyhýbame sa tabuizovaným, spoločensko - kritickým témam i absurdným námetom. Okrem divadelných inscenácií občas tvoríme i videá. 

Aktuality

4.3.2024 reprízujeme:  trochu mrazivú, netradičnú inscenáciu v ktorej pracujeme so všetkými zmyslami diváka (čuch, hmat, sluch) a časť predstavenia má zaviazané oči, čo umocňuje prežívanie.  TERAPIA TMOU.

Plánujeme priviesť späť k životu našu úplne prvú inscenáciu divadla P.A. - Bizarnosti všedného dňa.