TEXTY PER ABSURDUS 

Divadl PA založila súčasná režisérka, ktorá vystupuje pod literárnym pseudonymom PER ABSURDUS.  Po kliknutí na odkazy dole si môžete prečítat jej poviedky, miniatúry (ktoré sa stali predlohou pre hry Divadla PA) i úryvky z dramatických textov, ktoré divadlo uvádza. Poviedky

Dráma úryvky


miniatúry